تور کیش 30 فروردین 97

تور کیش 30 فروردین  97
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور ksh30.1
مدارک مدرک شناسایی معتبر مدرک محرمیت

توضیحات

ساعت تخلیه اتاق ها 12:00 و تحویل اتاق ها 14:00 میباشد .
♦️ نرخ کودک زیر 2 سال 130.000 تومان میباشد ♦️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خدمات تور ارزان کیش:  

♦️ 3 شب و 4 روز اقامت در لوکس ترین هتل های ارزان کیش به همراه بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی زاگرس ♦️

تاریخ تور:
30 فروردین الی 2 اردیبهشت 97

 

قیمت ها

هتل ققنوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 380,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 275,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل گلدیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 465,000 تومان
قیمت 1 تخت 630,000 تومان
قیمت 3 تخت 425,000 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 475,000 تومان
قیمت 1 تخت 650,000 تومان
قیمت 3 تخت 450,000 تومان
قیمت کودک با تخت 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 490,000 تومان
قیمت 1 تخت 680,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 540,000 تومان
قیمت 1 تخت 780,000 تومان
قیمت 3 تخت 475,000 تومان
قیمت کودک با تخت 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل سان رایز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 550,000 تومان
قیمت 1 تخت 780,000 تومان
قیمت 3 تخت 560,000 تومان
قیمت کودک با تخت 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل ارم 4

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 560,000 تومان
قیمت 1 تخت 795,000 تومان
قیمت 3 تخت 515,000 تومان
قیمت کودک با تخت 515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل سورینت مریم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 630,000 تومان
قیمت 1 تخت 890,000 تومان
قیمت 3 تخت 590,000 تومان
قیمت کودک با تخت 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل آریان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 650,000 تومان
قیمت 1 تخت 980,000 تومان
قیمت 3 تخت 560,000 تومان
قیمت کودک با تخت 560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل ویدا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 650,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 660,000 تومان
قیمت کودک با تخت 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل شایان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 920,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 800,000 تومان
قیمت کودک با تخت 800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -

هتل پارمیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 920,000 تومان
قیمت کودک با تخت 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان
قیمت نوزاد 130,000 تومان
توضیحات -