اطلاعات ◄ تور بدروم 21 شهریور 98
مقصد بدروم
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور BOD0621
مدارک گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت ◄ تور بدروم 21 شهریور 98

هتل تیانا بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,690,000 تومان
قیمت نوزاد 290,000 تومان
توضیحات ALL

هتل کوستا بلو ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات ALL

هتل کادیکیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,090,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات UALL

هتل بلو دریمز ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات UALL

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات UALL

هتل کفالوکا ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,590,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات UALL

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد و ماهان سیر سام مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت . 
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور  در زمان ثبت نام الزامی می باشد. 
نرخ کودک زیر 2 سال در تور ارزان بدروم 550.000 تومان می باشد.