هتل های پاتایا

گاردن کلیف

گاردن کلیف

سیام بای شور

سیام بای شور

رویال کلیف

رویال کلیف

اینترکنتیننتال

اینترکنتیننتال

پاتایا سی ویو

پاتایا سی ویو

سان سیتی

سان سیتی

د سان ریزورت

د سان ریزورت

اِ وان رویال

اِ وان رویال

امپریال

امپریال

د بای ویوو

د بای ویوو

دیسکاوری بیچ

دیسکاوری بیچ

وان استار

وان استار

گاردن سی ویو

گاردن سی ویو

گلدن بیچ

گلدن بیچ

ولکام پلازا

ولکام پلازا