هتل فانوس (Fanoos Hotel)

فانوس
اطلاعات هتل فانوس
درجه
شهر کیش
تلفن 076 4443 0200
وب سایت Website
آدرس فارسی ایران-کیش-نوبنیاد-کوچه شمشاد
آدرس انگلیسی Hormozgan Province, Kish, Nobonyad, Shemshad Alley

توضیحات هتل فانوس کیش

-