هتل آستوریا (Astoria Hotel)

آستوریا
اطلاعات هتل آستوریا
درجه
شهر باکو
تلفن 994502050028+
وب سایت Website
آدرس فارسی آذربایجان -باکو
آدرس انگلیسی Babek Avenue 65b, AZ1030 Baku, Azerbaijan

توضیحات هتل آستوریا باکو

-