هتل سی تی بای مولتون (City bay molton Hotel)

سی تی بای مولتون
اطلاعات هتل سی تی بای مولتون
درجه
شهر استانبول
تلفن 902122431728+
وب سایت Website
آدرس فارسی ترکیه-استانبول
آدرس انگلیسی Meşrutiyet Cad. No:95, Pera, 34430 Beyoglu/İstanbul, Turkey

توضیحات هتل سی تی بای مولتون استانبول

-