جاذبه های گردشگری استانبول

میدان تکسیم

میدان تکسیم

موزه‌های باستان‌شناسی استانبول

موزه‌های باستان‌شناسی استانبول

موزه هنرهای زیبا

موزه هنرهای زیبا

موزه موازئیک

موزه موازئیک

موزه کارخانه رحمی کوچ

موزه کارخانه رحمی کوچ

موزه صنایع هوایی

موزه صنایع هوایی

مسجد فاتح

مسجد فاتح

مسجد سوکولو محمّد پاشا

مسجد سوکولو محمّد پاشا

مسجد سلیمانیه

مسجد سلیمانیه

مسجد سلطان مهرماه

مسجد سلطان مهرماه

مسجد ایاصوفیه

مسجد ایاصوفیه

مسجد آبی

مسجد آبی

کلیسای مخزن | آب انبار

کلیسای مخزن | آب انبار

کاخ دولما باغچه

کاخ دولما باغچه

کاخ توپکاپی استانبول

کاخ توپکاپی استانبول

عمارت دریایی آتاتورک (فلوریا)

عمارت دریایی آتاتورک (فلوریا)

حمام ترکی استانبول

حمام ترکی استانبول

پارک امیرگان استانبول

پارک امیرگان استانبول

بازار بزرگ قدیمی استانبول

بازار بزرگ قدیمی استانبول