جاذبه های گردشگری کوش آداسی

معبد دیدیما

معبد دیدیما

معبد آرتمیس

معبد آرتمیس

مبارزه شترها

مبارزه شترها

گوورجین آداسی

گوورجین آداسی

کاروانسرای  محمد پاشا

کاروانسرای محمد پاشا

غار کاراجا

غار کاراجا

غار سیر تلائینی

غار سیر تلائینی

غار اصحاب کهف

غار اصحاب کهف

شهر میلتوس

شهر میلتوس

شهر باستانی پرینه

شهر باستانی پرینه

شهر افسوس

شهر افسوس

شبه جزیره دیلک

شبه جزیره دیلک

روستای کرازلی

روستای کرازلی

خانه مریم مقدس

خانه مریم مقدس

جزیره ی کبوتر

جزیره ی کبوتر

پلاژ لیدی بیچ|ساحل خانم ها

پلاژ لیدی بیچ|ساحل خانم ها

پاموکاله

پاموکاله

پارک های آبی

پارک های آبی

پارک ملی دیلک

پارک ملی دیلک

پارک ملی بیوک مندرس

پارک ملی بیوک مندرس